Van de Huszarstate

Australian shepherd en Smooth collie

MABINOGION YENNEFER OF VENGERBERG

01-04-2016


CEA/PRA free ( as puppy)

MDR1 -/- 

DM N/N


En daar kwam zomaar onverwachts het zusje van Simra bij ons wonen.

We noemen haar Pippa.